BOSHOR

GDYŃSKA FABRYKA OKIEN

Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej - g (solar factor)

Przepuszczalność energii słonecznej, to parametr pokazujący, jaka część promieniowania słonecznego padającego pod kątem zbliżonym do 90o, przepuszczona jest przez przeszklenie do wnętrza pomieszczenia. Współczyn-nik całkowitej przepuszczalności energii „g” podawany jest zawsze, jako wartość % lub ułamek dziesiętny. Im wyższa jest % lub dziesiętna wartość całkowitego współczynnika przepuszczalności energii „g”, tym większe są pasywne zyski energii przenikającej przez szybę do wnętrza pomieszczenia.