BOSHOR

GDYŃSKA FABRYKA OKIEN

Współczynnik izolacyjności akustycznej - Rw

Izolację akustyczną danej przegrody opisuje się za pomocą wskaźnika R wyrażającego różnicę pomiędzy hałasem wewnętrznym, a zewnętrznym. Konstruktorzy dobierają izolacyjność akustyczną R poszczególnych elementów konstrukcyjnych w taki sposób, aby osiągnąć wymaganą izolację akustyczną.

Ograniczenie hałasu o określoną liczbę decybeli skutkuje zmianą odczucia hałasu dochodzącego zewnątrz. Zmiana współczynnika Rw nie odnosi się prostoliniowo do odczucia słuchacza. Generalnie zasada jest taka, że ograniczenie hałasu o 10 dB powoduje odczucie redukcji hałasu o połowę.